നമ്മൾ ദൈവങ്ങൾക്കു വേണ്ടി സംസാരിക്കണം.നാളെ കൃഷ്ണനും ശിവനും മിത്താണെന്ന് പറയും . ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ

കൊല്ലം: നമ്മൾ ദൈവങ്ങൾക്കു വേണ്ടി സംസാരിക്കണമെന്നും ഇന്ന് ​ഗണപതി മിത്താണെന്ന് പറഞ്ഞവർ നാളെ കൃഷ്ണനും ശിവനും മിത്താണെന്ന് പറയുമെന്നും കൊട്ടാരക്കര മഹാഗണപതി ക്ഷേത്രത്തിൽ നടന്ന വിനായക ചതുർഥി ആഘോഷത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിക്കവേ മിത്ത് വിവാദത്തിൽ നടൻ ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ പറഞ്ഞു.

മറ്റുള്ളവരെ വേദനിപ്പിക്കാനോ ഉപദ്രവിക്കാനോ അല്ല. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കണം. ഇപ്പോൾ ഈ നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് ചിന്തിക്കണം. ഇവിടെയിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ‌ ഒരു ഗണപതി വിഗ്രഹമോ ചിത്രമോ ഉണ്ടാകും. വിഘ്നങ്ങളെല്ലാം ശരിയാക്കിത്തരണേ എന്നു പറയാനാണ് ഇവിടെ ക്ഷേത്രത്തിൽ വന്ന് നമ്മളെല്ലാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഗണപതി ഇല്ലെന്ന് ആരെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ മര്യാദയുടെ പേരിലെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ സംസാരിക്കണമെന്നും ഹിന്ദു വിശ്വാസികളുടെ മനോഭാവം തന്നെ വിഷമിപ്പിക്കാറുണ്ടെന്നും  ദൈവം ഉണ്ടെന്നത് നമ്മൾ ജനിച്ചു വളർന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മാതാപിതാക്കൾ പറഞ്ഞ കാര്യമാണെന്നും ദൈവം എവിടെ ഉണ്ടെന്നു ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് അറിയില്ലെന്നും ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ വ്യക്തമാക്കി.

സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് തൂണിലും തുരുമ്പിലും ഹനുമാൻ സ്വാമിയുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ ചിലർക്ക് ചിരി വരും. ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് വരുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും സഹായിക്കാൻ വരുമെന്നും അതിൽ നിന്ന് പുറത്തുകടക്കാൻ പറ്റുമെന്നും പറയാനുള്ള സങ്കൽപ്പമാണ് ദൈവം എന്ന കാര്യത്തിൽ തനിക്ക് നല്ല ബോധമുണ്ടെന്നും ആ ബോധം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകണമെന്നാണ് പ്രാർത്ഥനയെന്നും ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ പറഞ്ഞു.

നമ്മുടെ ആചാരങ്ങളെക്കുറിച്ചും ദൈവങ്ങളെപ്പറ്റിയും പറയുമ്പോൾ സംസാരിക്കാൻ മടിക്കരുത്.ദൈവം ഉണ്ടെന്നത് നമ്മൾ ജനിച്ചു വളർന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മാതാപിതാക്കൾ പറഞ്ഞ കാര്യമാണെന്നും ദൈവം എവിടെ ഉണ്ടെന്നു ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് അറിയില്ലെന്നും ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ വ്യക്തമാക്കി.മറ്റ് മതങ്ങളെ കണ്ട് പഠിക്കണം ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ പറഞ്ഞു. മറ്റ് മതങ്ങളുടെ ആചാരങ്ങളെയോ ദൈവങ്ങളെയോ കുറിച്ചു പറയാൻ ആർക്കും ധൈര്യം പോലുമില്ല. നമ്മൾ ദൈവങ്ങൾക്കു വേണ്ടി സംസാരിക്കണം. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് അത്തരത്തിലെങ്കിലും നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകണം. ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ വിഷമമുണ്ടായെങ്കിൽ അത് പറയണമെന്നും അതൊരു ഓർമപ്പെടുത്തലാണെന്നും ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ വ്യക്തമാക്കി.

സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് തൂണിലും തുരുമ്പിലും ഹനുമാൻ സ്വാമിയുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ ചിലർക്ക് ചിരി വരും. ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് വരുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും സഹായിക്കാൻ വരുമെന്നും അതിൽ നിന്ന് പുറത്തുകടക്കാൻ പറ്റുമെന്നും പറയാനുള്ള സങ്കൽപ്പമാണ് ദൈവം എന്ന കാര്യത്തിൽ തനിക്ക് നല്ല ബോധമുണ്ടെന്നും ആ ബോധം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകണമെന്നാണ് പ്രാർത്ഥനയെന്നും ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ പറഞ്ഞു.