മുക്കുപണ്ടം പണയപ്പെടുത്തി പണം തട്ടിയ ആൾ പിടിയിൽ

തിരുവനന്തപുരം : മുക്കുപണ്ടം പണയപ്പെടുത്തി പണം തട്ടിയെടുത്ത വെടിവച്ചാൻ കോവിൽ പൂങ്കോട് മരുതറവിളാകം വീട്ടിൽ അച്ചു (30) വിനെ പാറശാല പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു .ആര്യനാട്ടെ ഒരു പണമിടപാട് സ്ഥാപനത്തിലും വെള്ളനാട്ടെ രണ്ട് പണയ സ്ഥാപനങ്ങളിലുമാണ് പ്രതി മുക്കുപണ്ടം നൽകി കബളിപ്പിച്ച് പണം തട്ടിയത്. പ്രതിയെ ആര്യനാട് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങി.

ആര്യനാട്ടെ പണമിടപാട് സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും രണ്ട് വളകൾ പണയം വച്ച് 70,000 രൂപ വാങ്ങി പ്രതി പോയതിന് ശേഷം ജീവനക്കാർ വീണ്ടും പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് ണ് ആഭരണങ്ങളിൽ സ്വർണം പൂശിയതാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയത്. വെള്ളനാട്ടെ രണ്ട് പണമിടപാട് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രതി മുക്കു പണ്ടം വെച്ച് പണം തട്ടി.തട്ടിപ്പിനായി പ്രതിക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന സുഹൃത്തുക്കളെ കുറിച്ചും സൂചന ലഭിച്ചതായി പോലീസ് അറിയിച്ചു .