കോട്ടയം വഴി സർവീസ് നടത്തുന്ന വന്ദേഭാരത് ചെങ്ങന്നൂരിൽ നിർത്തും

തിരുവനന്തപുരം: കോട്ടയം വഴി സർവീസ് നടത്തുന്ന വന്ദേഭാരത് എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിൻ ചെങ്ങന്നൂരിൽ നിർത്തും.ചെങ്ങന്നൂരിൽ അധിക സ്റ്റോപ്പ് അനുവദിച്ചതോടെ തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, തൃശൂർ എന്നീ സ്‌റേഷനുകളിലെ സമയത്തിൽ മാറ്റം വരും.ഒക്ടോബർ 23 തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് രാവിലെ 5.20ന് പുറപ്പെട്ടിരുന്ന വന്ദേഭാരത് ഇനിമുതൽ 5.15ന് പുറപ്പെടും. കൊല്ലത്ത് 6.03ന് എത്തി 6.05ന് പുറപ്പെടും. ചെങ്ങന്നൂരിൽ 6.53ന് എത്തി 6.55ന് പുറപ്പെടും.

എറണാകുളം,തൃശൂർ സ്റ്റേഷനുകളിൽ വന്ദേഭാരത് എത്തുകയും പുറപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന സമയത്തിൽ മാറ്റമില്ല.രാവിലെ 9.30ന് തൃശൂരിലെത്തുന്ന ട്രെയിൻ 9.33ന് ആയിരിക്കും പുറപ്പെടുക. കാസർഗോഡ് എത്തുന്നതുവരെയും തിരിച്ചു് കാസർകോടുനിന്ന് തിരുവന്തപുരത്തേക്ക് പുറപ്പെടുന്ന ട്രെയിനിൽ ഷൊർണൂർ വരെയുമുള്ള സമയത്തിൽ മാറ്റമില്ല.തൃശൂരിൽ വൈകിട്ട് 6.10ന് എത്തി 6.13ന് പുറപ്പെടും.ചെങ്ങന്നൂരിൽ 8.46ന് എത്തി 8.48ന് പുറപ്പെടും. 9.34ന് കൊല്ലത്ത് എത്തുന്ന ട്രെയിൻ 9.36ന് പുറപ്പെടും. തിരുവനന്തപുരത്ത് അഞ്ച് മിനിട്ട് വൈകി 10.40ന് എത്തിച്ചേരും.